Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Základné poučenie
Máte práve odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota začína plynúť dňom zaslania eBooku na Váš e-mail. O svojom rozhodnutí uplatnenia práva na odstúpenie zmluvy nás, prosím, informujte e-mailom, telefonicky alebo poštou:

Ballux spol. s.r.o., J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica
Email: ok@biznis-skola.sk, Telefón: 0918 660 200 
IČO: 46065385, DIČ: 2023203149, IČ DPH: SK2023203149
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, dňa 11.4.2017, oddiel Sro, vložka č. 31818/S

V prípade záujmu môžete skopírovať a vyplniť VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (nájdete ho na tejto stránke nižšie).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Našou povinnosťou je vrátiť Vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda kúpnu cenu. Peniažky Vám budú vrátené na účet najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia odstúpenia na Vami zadaný bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár si môžete vytlačiť, prípadne skopírovať a vyplniť vo svojom e-maily. Vyplňte a zašlite tento formulár iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

  • Komu: Ballux spol. s.r.o., J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica, email: ok@biznis-skola.sk
  • Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar : EBOOK MANUÁL OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU 
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:
  • IBAN (na ktorý vrátime peniažky):
  • Číslo objednávky (číslo vašej faktúry) :
  • Podpis spotrebiteľa (v prípade zasielania e-mailom nie je povinný):
  • Dátum:

Formulár stačí zaslať v elektronickej podobe na náš email (ok@biznis-skola.sk)