Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za návštevu na našich stránkach, teší nás váš záujem. Ochranu súkromných údajov berieme veľmi vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve na našich webovkách cítili dobre. Ochrana vašeho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú berieme na zreteľ.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracúvame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webu je evidovaný  na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registráciou 3884.

Právo na informácie

Na požiadanie vám Ballux spol. s.r.o. podľa možností obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by aj napriek snahám o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na ok@biznis-skola.sk kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov, či sťažností.

KÓDEX OCHRANY ÚDAJOV

Získavanie a spracovávanie osobných údajov. 

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom:

  • IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb,
  • webovú stránku, z ktorej nás navštívite,
  • webové stránky, ktoré u nás navštívite,
  • dátum a dĺžku návštevy.

Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie alebo na realizáciu objednávky.

Bezpečnost

Ballux spol. s.r.o. prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a poskytnutie osobných údajov 

Ballux spol. s.r.o. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na marketingové účely a to vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný. Poskytnutie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov.

Možnosť odhlásenia 

Chceme vaše údaje použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies

Ballux spol. s.r.o. používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory," ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Ballux spol. s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke našich kurzov/produktov sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácii vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s vami. Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v našej databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Ballux spol. s.r.o. (J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 46065385), ako správcu www.biznis-skola.sk, a s ich nasledujúcim spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné správy, prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa Zákona č. 122/2013 Zb., a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách, nových článkoch a ponuke svojich obchodných partnerov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte.